Tatjana Savić ima 35 godina stomatološkog iskustva. Rođena je 9. aprila 1954. godine. Stomatološku srednju školu upisala je 1969. godine, a diplomirala 1973. godine.

Od 1974. do 1981. godine studirala je i uspešno završavala studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, gde je stekla zvanje doktora stomatologije. Od 1982. do 1990. godine stekla je radno iskustvo u Domu zdravlja Zvezdara u Beogradu, Vojnomedicinskoj akademiji u sastavu Vojno-medicinske akademije, Domu zdravlja Smederevo, delu klinike VMA – na polivalentnom radu u svim oblastima stomatologije.

Osnovala je kancelariju MeDENTA 1990. godine.

Tokom svog rada završila je brojne obuke iz područja protetike.

Aktivan je učesnik svih konferencija u Srbiji i inostranstvu. Na primer, učestvovala je na kongresima FDI i BAS u Grčkoj, Turskoj, Italiji, Francuskoj.

Maternji jezik je srpski, a govori engleski i ruski.

Veoma je komunikativna, prijateljski nastrojena i tolerantna.

Udata je i ima dvoje dece, sina dr Filipa Savića, ćerku Ivanu Savić i unuku Saru.